منتجات الورد البلدي

EAU DE ROSE 200ML

د.م.25.00
د.م.20.00
-3%
د.م.150.00 د.م.145.00
د.م.45.00

مقطرات

HYDROLAT MENTHE VERTE

À partir de د.م.20.00

مرطب الشفاه

bum à lèvres de rose

د.م.20.00

زيوت اساسية

huile de rose 5ML

د.م.30.00
-9%

عناية كاملة

crème avec huiles des roses

د.م.110.00 د.م.100.00

خليط الزيوت

ECZIMA BLEND

د.م.80.00